Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Regler for avrunding

Skal du ha eksamen i legemiddelregning er det viktig å være trygg på reglene for avrunding. Ingen ting er som å gjennomføre en god regneoperasjon, og sitte igjen med et svar som du avrunder feil. Her er oversikten over regler for avrunding ved eksamen i medikamentregning.

En lege eller sykepleier beregner medikamenter

Å regne med legemidler er mer enn tall, formler og regnetegn (pluss, minus osv). Det er også kunnskap om hvordan legemidlene fungerer og hva som kjennetegner pasienten som legemidlene er forordnet til.

Når skal man ikke runde av tall?

Når man regner med legemidler skal man i utgangspunktet ikke endre på tallene. Å avrunde er en endring, og en endring kan ha stor betydning for pasienten det gjelder. En dose er ordinert og sykepleieren skal gi pasienten den dosen som er ordinert.

Men noen ganger vil man få problemer, for resultatet av regneoperasjonene du gjør er at du får veldig mange desimaler - kanskje uendelig mange. Og hvor viktig er det egentlig om pasienten skal ha 1,6666666 eller 1,667 mg av et medikament?

Dersom du sitter igjen med uendelig mange desimaler, er det viktig å runde av; på riktig sted i regneoperasjonen. Dersom du ikke har uendelig mange desimaler, må du unngå å runde av underveis i utregningen, og heller avrunde om nødvendig til slutt i utregningen.

Når må man avrunde?

I to tilfeller er det viktig at du runder av. Det første eksempelet er når du ser et uendelig tall på kalkulatoren, for eksempel 2,7777777... Da må du runde av, slik at du får en mengde det er mulig for deg å praktisk måle opp og gi pasienten. En standard kalkulator har gjerne plass til 10 sifre, så om ikke du avrunder selv, gjør kalkulatoren det dersom desimalene blir mange nok.

Det er også noen legemidler som må rundes av, fordi det er umulig å gi en dose legemiddel med desimaler, selv om du avrunder til bare én eller to desimaler. Det viktigste eksemplet her er dråper; man kan ikke gi en pasient 1,4 dråper. Enten må man gi én dråpe eller så må man gi to dråper. Dråper rundes derfor av til et helt tall. Om du går opp eller ned fra 1,5 avhenger blant annet av pasienten og det aktuelle legemidlet.

Hvordan runder man av?

Her er reglene vi følger i oppgavene hos oss, og som du antakelig også vil møte på eksamen:

  • Avrund skjer helst til slutt, og ikke underveis i utregningen
  • Svar under 1 avrundes til 3 desimaler.
  • Svar mellom 1 og 20 avrundes til 2 desimaler (altså 2 ... 19)
  • Svar fra 20 til 199 avrundes til 1 desimal (altså 20 ... 199)
  • Svar over 200 avrundes hvis det er naturlig.
  • Svar med dråper avrundes til nærmeste hele tall.

Det er kun det endelige svaret som skal avrundes. Hvis du likevel må avrunde underveis i oppgaven (for eksempel om det er uendelig mange desimaler), skal du beholde så mange desimaler som mulig.

Når du avrunder tall i praksis, må du gjøre vurderinger rundt avrunding basert på flere forhold enn bare hvor mye som er ordinert.