Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Førstehjelpgratis eksempel #1

Hvilke typer uhell er vanligst med store kjøretøy?

  • Kollisjoner på vei med høyreregel, ryggeuhell og ulykker med mobiltelefon
  • Sammenstøt i rundkjøringer, påkjøring av syklister og ryggeuhell
  • Utforkjøring, møteulykker og påkjøring bakfra
  • Utforkjøring, ryggeuhell og kollisjoner i veikryss

Lurer du på noe?

  1. Les forklaringen nøye
  2. Spør oss på chat eller epost
  3. Har du funnet en feil? Klikk her

Skriv kort hva feilen er:

Sender ...
Takk! Rapporten er sendt. Vi ser på det med en gang.

Forklaring

Førere av tunge kjøretøy havner oftest i uhell som handler om utforkjøring, rygging eller i vegkryss. Dette er uhell som kan medføre store personskader, men som ofte ikke fører til dødsfall.

Når det gjelder dødsulykker, er tunge kjøretøy svært ofte i møteulykker, sammenlignet med andre typer ulykker. I rundt 4 av 5 dødsulykker er føreren av det tunge kjøretøyet ikke den utløsende årsaken bak ulykken.

De fleste dødsulykkene skjer på bar vei med god sikt og oppholdsvær. Nesten halvparten skjer på Europavei.