Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Kurs, oppgaver og caser for helsepersonell

Få hjelp av sykepleiere på chat og epost. 15 % rabatt for studenter på alle kurs.

Regning

Matematikk for helsearbeidere

Matematikk for helsearbeidere

Tren deg i avrunding, prosent, brøk, desimalregning, timer og minutter mellom to tidspunkt og ikke minst sjekk hvor god du er til å finne x!

Øv på medikamentregning

Medikament­regning

Her kan du øve på oppgaver til eksamen i medikamentrening. Du lærer også viktige formler og får god trening i fortynning og DSM-trekanten.

Praktiske ferdigheter

Start kurset om bilkjøring

Bilkjøring for hjemme­tjenester

Bruk av bil i tjenesten står ofte for en vesentlig kostnad og risiko. Sammen med Safeway har vi utviklet et interaktivt kurs som fokuserer på HMS og risikoreduserende atferd.

Start kurs om dialyse

Dialyse

Lær mer om hva dialyse gjør, hvordan det gjøres og hvilket resultat man vil oppnå. Kurset fokuserer både på dialyse på sykehus og hjemmedialyse.

Start kurs om ernæring

Ernæring

Mat og ernæring er to sider av samme sak, og vesentlig i et pasientforløp. Lær mer om hvordan man kan gjøre mat innbydende, ernæring for eldre og dem med dårlig matlyst, beriket kost, fortykning og mye mer.

Start kurs om ernæringskartlegging/MST

Ernæringskartlegging

Lær mer om å kartlegge ernæringsbehov hos pasienter og brukere på sykehus og i hjemmesykepleien. Vi går særlig igjennom MST og hvordan det kan brukes for å oppdage underernæring.

Start kurs om forflytningsteknikk

Forflytningsteknikk

Interaktivt kurs med videoer, tekster og illustrasjoner som viser teknikker som forebygger slitasje og skader på ansatte. Lær riktig forflytningsteknikk.

Øv på førstehjelp her

Førstehjelp

Test deg selv i sikring og opptreden på skadested og studer ulike caser. I tillegg går vi igjennom de vanligste sykdommene og skadene.

Start kurs om førstehjelp til barn

Førstehjelp til barn

Førstehjelpere som møter barn med behov hjelp, møter helt spesielle utfordringer. Få mer kunnskap om denne pasientgruppen gjennom videoer, tekster og illustrasjoner.

Start kurs om klinisk observasjonskompetanse

Klinisk observasjonskompetanse

Interaktivt kurs som hjelper deg å utvikle det kritiske blikket. Lær å bruke verktøy som NEWS, ISBAR, QSOFA etc.

Legemiddel­håndtering grunnkurs

Legemiddel­håndtering grunnkurs

På dette kurset vil du lære å forberede og gi ulike legemidler. Du får kunnskap om forskjellige typer legemidler og hvordan de gis til pasienten.

Start oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering

Legemiddelhåndtering oppfriskning

Oppfriskningskurs i håndtering av legemidler og medikamenter.

Start kurs om personlig stell

Personlig stell

Få praktisk kunnskap om personlig stell av pasienter og brukere. Vi fokuserer blant annet på temaene bluferdighet, rekkefølge på stell og observasjon under stellet.

Start kurs om smittevern og hygiene

Smittevern og hygiene

Grunnleggende kurs om smittevern og hygiene på sykehus og i møte med brukeren, med mål om å redusere overføring av smitte.

Start sårkurset

Sårkurs

Interaktivt kurs med videoer, bilder og tekst om sårstell: Hvordan bidra til å få sår til å gro? Når skal du debridere? Hva kan du se etter og hva kan du gjøre for å optimalisere sårtilheling? Hvordan dokumentere sårets utseende og hva du har gjort? Vi ser også nærmere på kompresjonsbehandling og ulike måter å behandle sår på.

Teoretiske ferdigheter

Start kurs om dokumentasjonsrutiner

Dokumentasjons­rutiner

Journalen er et juridisk dokument. Hva skal det inneholde? Se hvorfor riktig dokumentasjon rundt pasient og behandling er viktig og hvordan rett dokumentering kan bidra til bedre helse både på sykehus og i hjemmesykepleien. Kurset fokuserer på gode rutiner med mange eksempler fra virkeligheten.

Start kurs om etikk

Etikk

Etikk er en avgjørende del av hverdagen til sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber med mennesker - inkludert ledere i helsesektoren. Lær mer om ulike etiske perspektiver og hvordan de kan anvendes i møtet med medmennesket.

Start kurs om fagutvikling

Fagutvikling

Pasienter, medikamenter og rutiner er i endring. Det må også måten helsearbeidere jobber på, være. Sammen med lederprogrammet til Kursoria har vi utviklet et nettkurs for alle i helsesektoren som er interessert i fagutvikling, eller har dette som en del av sitt ansvar.

Start kurs om helsearbeid og sykepleie for krigsskadde

Helsearbeid og sykepleie for krigsskadde

Helsearbeidere møter helt spesielle problemstillinger ved skade i krig. Lær mer om skuddskader, brudd og psykiske reaksjoner hos både pasient og helsearbeider ved arbeid med skadde i krigshandlinger.

Start kurs om helserett

Helserett

Lær mer om lover og forskrifter som gir helsearbeideren kompetanse, hvilke begrensninger helsearbeideren har og hvilke sanksjoner som finnes. Kurset passer for alle som er underlagt helsepersonelloven.

Start kurs om hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering, mestring og integritet

Hvordan tenke hverdagshabilitering der målet er å få pasienten tilbake til en tilnærmet normal hverdag? Eksempler, oppgaver og caser som bidrar til at helsearbeidere i hjemmesykepleien tenker mestring og rehabilitering i pasientmøtet.

Start kurs om lederstøtte

Lederstøtte

Kurset er utviklet i samarbeid med Kursorias lederprogram og er ment for alle i helsesektoren som har personalansvar eller resultatansvar. Kurset fokuserer på samarbeid, relasjoner og personlig utvikling.

Start kurs om migrasjonshelse, kultur og kommunikasjon

Migrasjonshelse, kultur og kommunikasjon

Interaktivt kurs for sykepleiere og helsearbeidere som møter pasienter med fremmedspråk, som ikke snakker norsk, kommer fra en annen kultur, er flyktninger, osv. Vi går også igjennom ulike tilstander som ikke er vanlige i Norge, men som man være oppmerksom på i møtet med pasienter fra andre land.

Start kurs om organisering og forvaltning av helsetjenesten

Organisering og forvaltning av helsetjenesten

Lær om hvordan helsesektoren er organisert, politisk og praktisk. Få kunnskap om ansvar og rollefordeling.

Start kurs om taushetsplikt

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en del av konkrakten mellom pasient og helsearbeider. På hvilke måter skal taushetsplikten oppfylles, og når kan den brytes?

Start kurs om tvang og maktbruk

Tvang og maktbruk

Interaktivt kurs om tvang, makt, forebygging og alternativer til tvang for helsepersonell.

Start kurs om kollegaveiledning

Veiledning - Kollegaveiledning

Interaktivt og praktisk nettkurs med fokus på veiledning av kollega, både som kollega og som leder. Kurset er utviklet i samarbeid med lederutviklingsprogrammet til Kursoria og passer for alle medarbeidere i helsesektoren. Vi anbefaler at du tar veiledning grunnkurs før du tar dette kurset.

Start kurs om veiledning av studenter og lærlinger

Veiledning av studenter og lærlinger

Interaktivt og praktisk nettkurs med fokus på veiledning av studenter og lærlinger i helsefag. Kurset er utviklet i samarbeid med lederutviklingsprogrammet til Kursoria og passer for alle som har veilederansvar for nyutdannede eller studenter i praksis. Vi anbefaler at du tar veiledning grunnkurs før du tar dette kurset.

Start grunnkurs om veiledning

Veiledning grunnkurs

Interaktivt nettkurs om veiledning. Lær om grunnleggende veiledningsprinsipper og forståelse for menneskers utvikling. Etter å ha tatt grunnkurset anbefaler vi at du fortsetter med kurset for veiledning av studenter og lærlinger eller kurset for veiledning av kollegaer.

Start kurs om vitenskapsteori og forskningsmetode

Vitenskapsteori og forsknings­metode

Interaktivt nettkurs der du lærer å tolke vitenskapelige tekster, kildevurdering og hverdagsforskning. Du blir også kjent med ulike forskningsmetoder og blir i stand til å forstå hvordan du kan anvende forskning i egen hverdag.

Start kurs om vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner

Som helsearbeider vil du møte pasienter som er utsatt for vold, uten at det nødvendigvis er noe de tilkjennegir. Lær mer om tegn du kan se etter og hvordan du går frem dersom du har mistanke om vold mot barn, kvinner eller menn i nære relasjoner.

Diagnoser

Start kurset om allergi

Allergi grunnkurs

Lær mer om ulike former for allergi, tiltak, muligheter og utfordringer. Lær om allergener, histaminer og mye mer.

Start kurset om astma

Astma grunnkurs

Lær viktig kunnskap om astma gjennom videoer, tekster, intervjuer med pasienter, oppgaver og caser.

Start kurs om autisme

Autisme grunnkurs

Bli kjent med autisme gjennom videoer, tekster, intervjuer og caser. Noen får påvist autisme som barn, mens andre får det i voksen alder. Hvordan fungerer egentlig dette?

Start kurs om cystisk fibrose

Cystisk fibrose grunnkurs

Lær mer om en sykdom som ikke rammer mange, men som påvirker alle deler av hverdagen til dem det gjelder og deres pårørende.

Start kurs om demens

Demens grunnkurs

Lær mer om hvordan hjernen og hukommelse fungerer, og hvordan demens, Alzheimer og Parkinson påvirker hverdagen til pasienter.

Start kurset om diabetes

Diabetes grunnkurs

Lær mer om diabetes type 1, type 2 og svangerskapsdiabetes. Få kunnskap om hvordan insulin og glukose fungerer.

Start kurs om downs syndrom

Downs syndrom

Bli bedre kjent med kromosomer og trisomi 21 - Downs syndrom. Interaktivt grunnkurs med videoer, tekster, intervjuer med pasienter, oppgaver og caser.

Start kurs om eksem og psoriasis

Eksem og psoriasis

Lær mer om eksem og psoriasis. Hvorfor reagerer huden som den gjør? Få mer kunnskap om huden og hvordan det er å leve med eksem og psoriasis.

Start kurset om endometriose

Endometriose grunnkurs

Endometriose er ofte kalt den "skjulte kvinnesykdommen". Bli bedre kjent med sykdommen gjennom pasienthistorier og få kunnskap om tiltak og utfordringer for dem med diagnosen.

Start kurset om epilepsi

Epilepsi grunnkurs

Interaktivt teorikurs med video, bilder og tekst som gir deg oppdatert kunnskap om epilepsi.

Start kurs om hjerneslag

Hjerneslag grunnkurs

Lær mer om hvordan hjernen fungerer, hvorfor et hjerneslag kan oppstå, og hvordan det påvirker pasienten og omsorgen helsearbeideren yter.

Staqrt kurs om hjertesykdommer

Hjertesykdommer grunnkurs

Få kunnskap om hvordan hjertet fungerer, hvordan normaltilstanden er og hvilke sykdommer som kan oppstå i hjertet. Kurset er interaktivt med videoer, bilder og tekster.

Start kurs om kols

Kols grunnkurs

Lær mer om hvordan lungene fungerer, og hvordan kols forstyrrer denne funksjonen. Få mer kunnskap om hvordan kols kan håndteres og hvordan livskvaliteten til kols-pasienten kan økes.

Start kurs om kreft

Kreft grunnkurs

Kreft er en sykdom de aller fleste har et forhold til. Lær mer om celledeling, svulster, og hvordan ulike typer kreft utvikler seg, behandlingsmåter og hvordan en med kreftdiagnose kan fungere bedre i hverdagen.

Start kurs om PCOS

PCOS grunnkurs

Interaktivt grunnkurs om PCOS med videoer, tekster, intervjuer med pasienter, oppgaver og caser. Kurset passer for helsearbeidere, pårørende, lærere og fritidsledere, og tar ca 1 time å gjennomføre.

Start kurs om selvskading

Selvskading grunnkurs

Få kunnskap om hva som gjør at noen skader seg selv, og hvordan man som helsepersonell og pårørende kan gjøre for å møte denne viktige pasientgruppen.

Start kurs om søvnapné

Søvnapné

Bli kjent med årsaker til at pusten ikke spiller på lag om natten, og at noen utvikler søvnapné. Lær om forskjellige årsaker, som overvekt, angst og fysiologi, og se hvilke muligheter som finnes for å behandle tilstanden.

Nyheter

Tips til deg som er ny sykepleierstudent

Skrevet 24.07.22

I disse dager begynner flere tusen studenter på reisen mot å bli sykepleierstudent. Les våre beste råd for deg som nå skal begynne å studere!

Les hele saken

Medikamentregning: Disse feilene må du unngå

Skrevet 17.07.22

Eksamen i medikamentregning er det dessverre mange som stryker på. Det kan du bruke til din fordel! Sjekk her hva som har gjort at studenter før deg har strøket, og unngå å gå i de samme fellene selv!

Les hele saken

Slik forbereder du deg til eksamen i medikamentregning

Skrevet 11.07.22

Nå er det snart ny sesong for eksamner i medikamentregning. Hvert år stryker mange studenter på denne viktige prøven. Her kan du lese hva du bør gjøre for å unngå stryk.

Les hele saken